Beroepsvereninging S.S.M.H.G.


**De S.S.M.H.G staat voor Sa Spirit Meditation Healing Group. Deze vereniging van het R.O.S.S staat voor Kwaliteit en Toetsing .

Het R.O.S.S is een beroepsgerichte opleidings instituut die erkend is door de S.S.M.H.G Vereninging.

De opleiders in spiritualisme bezitten een groot en goede kennis.

Deze kennis is belangrijk om te delen, zodat therapeuten zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen groeien in hun vak.

Daar streeft het R.O.S.S beroepsvereniging ook naar.

Wat echter vaak ontbreekt is een betrouwbare verbinding tussen deze twee.

 

**Als S.S.M.H.G helpen wij deze verbinding te herstellen.

Wij vinden het overdragen van kennis en het verhogen van kwaliteit in deze branche uitermate belangrijk om er naar te streven en om hierin een stabiele en betrouwbare factor te zijn.

We bieden als beroepsorganisatie, vanuit het R.O.S.S  het belang voor diverse therapeuten, de kans om het tijdrovende proces uit handen te geven,

zodat u zich als therapeut kunt concentreren op primaire taken.                                                                                                     

Doordat S.S.M.H.G zich primair richt op het beoordelen van scholingsmogelijkheden, wordt dit proces met veel precisie en kundigheid gedaan.

Wij staan garant voor een hoogwaardige, kwalitatieve voor de spirituele dienst naar therapeuten, cursisten opleiders en voor erkenden vakgroepen.

U kunt hierbij denken aan de beoordeling van volledige opleidingen, deelopleidingen, bij - en nascholingen, cursussen

Via deze Vereniging samen met het R.O.S.S brengen wij de scholingsmogelijkheden effectief en actueel in beeld voor therapeuten, zodat tot een goed, persoonsgebonden advies kan worden gekomen.

Deze Vereniging werkt nauw samen met de Online opleidingscentrum R.O.S.S en staat als hoogste Sa Spirit Meditation Healing Group (Internationaal.)

 


**R.O.S.S is oprichter van S.S.M.H.G en heeft een uitgebreide ervaring met energetische en levens energieen en alle studies over spiritualisme .

Vanuit deze achtergrond is het R.O.S.S de grootste kenner van compententiegerichtheid , brede professionalisering en eigenlijk alle facetten die het hedendaagse middelbaar en hoger master onderwijs met zich mee brengen om aansluiting te kunnen vinden met de meest uiteenlopende erkende spirituelestudies van Nederland en Belgie maar ook Internationaal.

R.O.S.S is bovenal een erkend kenmerk op alle studies die het R.O.S.S aanbiedt, deze geven we voor de juiste mensen die zich toeleggen op het beroepswerk en houdt het complete tijdssplan in de gaten.

Daarnaast is het R.O.S.S het aanspreekpunt voor alle opleiders die meer willen ontdekken over spiritualisme.

 

 

**Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte – Hoog spirituele – Kundalini Yoga - Levens - Energetische - Tantristische opleidingen streeft naar een hoogwaardige, onafhankelijke dienstverlening. Een unieke maar ook essentiële bijdrage in kwaliteit.

Het R.O.S.S verzorgt de accreditatie van scholingen zelf.

Een gevolg hiervan is dat een geaccrediteerde scholing door opleiders hoeft niet meer op verschillende plekken wordt ondergebracht, het R.O.S.S heeft een eigen toetsing en eenduidige beeldvorming.

Wij zien het als ons vak om scholing te registreren, beoordelen en accrediteren van scholingen.

Alleen zo geven we een grote groep therapeuten enerergetische artsen , healing masters , leraren , binnen onze branche de mogelijkheid een weloverwogen keuze te maken voor scholing en komen er diverse mogelijkheden om objectieve informatie te delen met tal van belanghebbenden.

Zo werken we aan de waarde van het geven van diploma's.

Niet alleen voor therapeuten is dit prettig maar ook voor de clienten is dit een zekerheid dat de therapeuten erkendberoepsopgeleid zijn.

Daarnaast is de opleider er zeker van de S.S.M.H.G als onafhankelijke partij achter de reeds opgedane kennis van (oud)-studenten staat.

Ook wat betreft de invulling van kwaliteitsvraag richting verzekeraars.(Dit is wel per verzekering verschillend).

Oprichter van S.S.M.H.G.

 

 

**Tailer Twan is oprichter van S.S.M.H.G en heeft uitgebreide ervaring met Hoog spirituele studies tevens Management in het bedrijfsleven vanaf 1994.

Vanuit deze achtergrond is hij een groot kenner van competentiegerichtheid, brede professionalisering en eigenlijk alle facetten die het hedendaagse hogere / spiritueel onderwijs met zich meebrengen om aansluiting te kunnen vinden met de meest uiteenlopende spirituele vak opleidingen.

 

**Tailer Twan: is bovenal eigenaar van het opleidings centrum bij het R.O.S.S , hij zorgt dat de juiste mensen zich toeleggen op het beroepsgericht vakopleidingen en houdt het complete tijdsspan in de gaten. Daarnaast is hij aanspreekpunt voor opleiders en verenigingen.

**Brenda Gray  : is Communicatiemanager/BedrijfsPsycholoog van R.O.S.S en heeft een achtergrond in marketing- communicatie en grafisch vormgeving.

Ze heeft er bewust voor gekozen om werkzaam te zijn in deze branche, zodat ze haar bijdrage kan leveren aan de verhoging van kwaliteit.

Zij ziet dat de complementaire zorg bestaansrecht heeft, maar hier en daar wel achterblijft in professionalisering en kwaliteit.

Met haar scherpe oog voor detail probeert ze met S.S.M.H.G / R.O.S.S te helpen stappen te zetten in de goede richting.