Filosofie van Yoga


Yoga ontstond in de tijd dat de mens bewust ging leven.                                                                                                                                             

Het vermogen om gezond, gelukkig en geestelijk bewust te leven ontwikkelde zich gedurende duizenden jaren en tijdens vele beschavingen.

De yoga-wetenschap werd openlijk onderwezen en geïntegreerd in het dagelijkse leven.

Er bestonden geen geheimen, eigen Mantra’s of belangrijke personen.

Er waren alleen wijze mensen, die gerespecteerd werden om hun nederigheid, rechtvaardigheid en krachtige uitstraling. Deze mensen weigerden boven anderen geplaatst te worden. Als zij geprezen werden bogen ze alleen en gaven ze complimenten terug.

Van deze Yogi's wordt wel gezegd dat hun fysieke vermogen en hun waarnemingsvermogen groter waren dan normaal.

Zij leefden langer en waren slechts zelden ziek. Ook hadden ze een natuurlijke aanleg om te genezen. Paranormale verschijnselen waren voor hen heel gewoon.

Ze begrepen dat de menselijke gezondheid te maken had met de levensenergie.

Ze zagen de mens als een georganiseerde energie-eenheid, die het hele spectrum van energie die de kosmos doordringt kon aanvoelen, ontvangen en veranderen.

Als zij naar iemands lichaam keken, zagen ze een omhulsel of aura dat de hogere energielichamen van die persoon reflecteerde.

 

Lichamelijke oefeningen doen om gezond te blijven en om ziekte te voorkomen. Dat is kortgezegd volgens veel mensen in onze Westerse wereld de zin van Yoga. Zo kun je er tegenaan kijken. Wij gaan hier niet zeggen dat dat fout is, maar Yoga is meer dan dat.


De beoefening van Yoga heeft met name tot doel het samenbrengen van lichaam, geest, ziel en ratio. Van oudsher heeft Yoga altijd een belangrijk filosofisch element in zich gehad. De oefeningen (asana's) werden pas later bedacht om de kern van Yoga makkelijker te bereiken.

De oefeningen waren en zijn een manier om je beter te concentreren en daardoor tot een diepere meditatie te komen.

 

Voor gevorderden
Het bereiken van eenheid is niet alleen de letterlijke betekenis van het woord 'Yoga'. Het is ook het hoogste doel van Yoga.

Daar valt evenwel tegenin te brengen dat in veel richtingen en stromingen van Yoga meditatie wordt beschouwd als een gevorderde techniek die niet geschikt is voor beginners.

Rust en harmonie
Waar iedereen het over eens is, is dat Yoga een staat van innerlijke rust en harmonie tussen lichaam en geest tot stand brengt. Yoga is een holistische levenswijze en is niet alleen een stelsel van lichamelijke oefeningen. Het pad van Yoga is voor iedere yoga-beoefenaar een persoonlijke zoektocht naar een dieper bewustzijn. Het is een spirituele reis naar het zelf.

Yoga Sutras
Die spirituele reis zien we bijvoorbeeld terug in de Yoga Sutras die de geleerde Patanjali 2.000 jaar geleden heeft achtergelaten.

Hij stelde eenvoudige adviezen op om nuttig en aangenaam te leven. Hieronder vind je zijn tien bekendste richtlijnen.

 

De vijf yama's
Hoe je aardig kunt zijn voor anderen
  • Geen geweld in gedachte, in woord of in daad
  • Je mag niet stelen
  • Begeer niet het bezit of de prestaties van anderen
  • Spreek en leef naar waarheid
  • Wees matig en geef niet toe aan buitensporige seksuele uitspattingen
  De vijf niyama's
Hoe je aardig kunt zijn voor jezelf
  • Bewaar geestelijke zuiverheid en lichamelijke reinheid
  • Onthecht je van materiele verlangens
  • Accepteer je levensomstandigheden
  • Herhaal de grote woorden van spirituele leiders
  • Wijd je aan een persoonlijke godheid of aan een universeel bewustzijn

 

De achtledige yoga (Ashtanga ) van Patanjali

*Yama , Sociale discipline

*Niyama, Zuiverheid van geest, zelfbeheersing

*Asana,Houding , beheersing van het lichaam

*Pranayama, Beheersing van de ademhaling

*Pratyahara, Beheersing van de zintuigen

*Dharana, Cononcentratie

*Dhyana, Meditatie, ononderbroken aandacht

*Samadhi, Volledige absorptie, gedachtenloos bewustzijn