Kundalini Activeren

Kundalini Activeren

De veiligste manier om de rode Kundalini te laten ontwaken is te beginnen bij je hart en eerst je stralende Kundalini te activeren. De stralende Kundalini staat altijd ten dienste van jouw belang en kan dus op elk moment veilig worden geactiveerd. Dit kan zuiverend werken en een goede voorbereiding zijn op het ontwaken van de rode Kundalini.

Als je slangenkracht al actief is, kan de stralende Kundalini eventuele nadelige effecten verminderen en de persoonlijke ontwikkeling die de gouden Kundalini op gang brengt versnellen. Voor je de stalende, rode of gouden Kundalini activeert is het belangrijk om even stil te staan bij je doelstelling en je behoeften. De stralende Kundalini kan weliswaar altijd zonder risico worden geactiveerd, maar blijft niettemin een vorm van Kundalini. Door je Kundalini te wekken ga je een levenslange verbintenis aan.

Je erkent je goddelijkheid en belooft je in het dagelijks leven te gedragen als het goddelijke wezen dat je in feite bent. Het is een belofte om anderen in hetzelfde licht te zien en je eigen licht met hen te delen. Het is een levensverlengende beslissing die je niet te licht moet opvatten. Als Kundalini door ons heen stroomt, maakt het de weg vrij voor liefde en genade. In feit worden we de liefde en genade waarnaar we verlangen. Dat brengt veranderingen in houding, gedrag en levensstijl met zich mee die een geleidelijke aanpassing vereisen. Het is daarom goed om de activering van je Kundalini zorgvuldig voor te bereiden.

Met de oefeningen die behandeld worden in de volledige KYTT + Masteropleiding laat je op een veilige manier je rode Kundalini ontwaken door eerst je stralende Kundalini te activeren en vervolgens je gouden Kundalini in beweging te brengen.

De oefeningen kunnen achter elkaar worden uitgevoerd, maar het verdient aanbeveling om na elke activering een pauze in te lassen en je dankbaar open te stellen voor de zojuist gestimuleerde Kundalini. Zo'n pauze kan een paar dagen, maar ook een paar maanden duren. Gemak, eigenliefde en eenvoud zijn de criteria om te bepalen wanneer het tijd is voor de volgende stap.