Studievoorwaarden

Studievoorwaarden

1. Aanmelding
U kunt zich inschrijven voor een opleiding via onze website of https://www.kundaliniyogaopleiding.nl/  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de studievoorwaarden en gaat u met ROSS-KYTT een studieovereenkomst aan.
2. Studiebegin

Inschrijving bij de opleiding van het ROSS rekenen wij éénmalig een bedrag van 14,95,- euro mee bij uw gekozen opleiding.
Met de ontvangst van uw eerste lesmateriaal begint de opleiding. Bepalend voor wijzigingen in de overeenkomst is de dag waarop de schriftelijke aankondiging is binnengekomen bij ROSS.


3. Studiemateriaal
Binnen Nederland ontvangt u alle studiematerialen vrij van portokosten. Voor cursisten die vanuit het buitenland (buiten Europa) studeren komt er verzendkosten boven op de studie. Voor mensen in het buitenland geldt dat het opleidingsgeld ook in termijnen kan worden voldaan. Na de eerste betaling zal de cursus/opleiding naar u toegezonden worden. De extra verzendkosten voor het versturen naar het buitenland worden aan de cursist doorberekend. Het door ROSS. Aan u geleverde studiemateriaal mag u, in welke vorm dan ook, niet aan derden verder reiken. Niet kosteloos of tegen vergoeding.


4. Persoonlijk pedagogische begeleiding van uw leraar op afstand.
Gedurende de gehele opleidingsduur wordt u vakkundig en individueel begeleid door uw persoonlijke leraar op afstand. Hoe u met hem of haar in contact komt, wordt u bij de eerste les zending medegedeeld. De ingezonden huiswerkopdrachten zullen naar de leraar worden verzonden in u aangemaakte Word bestand. Het ROSS zal uw huiswerkopdrachten door verzenden naar uw persoonlijke leraar.


5. De opleidingen zijn gebaseerd op uw persoonlijke groeiproces, in de periode waarin waarin de opleiding gevolgd wordt. (Bijvoorbeeld de opleiding Mediumschap en Intuïtieve ontwikkeling) Dit betekent dat lange onderbrekingen, een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leren, en het uiteindelijke resultaat wat u als leerling wil bereiken.


6. Verlenging van uw studieduur
Na afloop van de gebruikelijke cursusduur van drie jaar, kunt u nog 3 jaar lang gebruikmaken van alle verrichtingen (bijvoorbeeld studieadvies, begeleiding door leraar op afstand, huiswerkcorrectie). De verlenging is 110,- euro voor u.

7. Correctie van uw huiswerk
Bij de meeste lessen vindt u huiswerkopgaven om in te zenden. Uw huiswerk stuurt u naar uw persoonlijke leraar, die binnen 48 dagen het huiswerk corrigeert en van een waardering voorzien naar u terugzendt. Het online insturen van huiswerk is zonder extra kosten.8. Getuigenschrift, Officieel ROSS/SMMHG. - Diploma, Officieel erkend diploma door onze eigen Internationaal beroepsvereniging SSMHG. (Sa Spirit Meditation Healing Group).


U ontvangt een ROSS. - Getuigenschrift - diploma, nadat u al het huiswerk heeft ingestuurd en een gemiddeld goed haalde. Bij een aantal cursussen heeft u het recht op het afleggen van een open - boek - examen bij u thuis. Bij het behalen van een goed en zeer goed dat men kan vergelijken met 6 t/m 8 of hoger, ontvangt u het Officieel ROSS opleiding Instituut - Diploma in pdf in uw mailbox. Het examengeld voor een Open - Boek - Examen is gratis dit is inclusief samen met uw opleiding verrekend. Veel van onze opleidingen kunt u afsluiten met een open boek examen voor een officieel erkend diploma. Certificate/diploma: Na het behaalde diploma zal u zal u het erkende certificaat/diploma ontvangen van het ROSS-KYTT met het SSMHG-beroepsorganisatie certificaat via email. 

Wilt u liever een papieren versie ontvangen dan rekenen wij 115,- euro. Voor het officiële diploma met het SSMHG-certificaat de internationale beroepsorganisatie.


9. Opzegging
Opzegging is mogelijk, alleen uw rechten van het behalen van uw diploma zal hiermee worden vervallen. Het ROSS. Is niet verplicht om u opleiding geld terug te storten. U bent voordat u begonnen bent met één van de opleidingen een overeenkomst aangegaan. Dit geldt voor alle andere opleidingen dat wanneer u uw opleiding opzegt uw opleiding geld niet terug kan vorderen. Mocht het zo wezen dat u een jaar een tussenstop wil doen en alle rechten van de studie wil behouden dan kan dat doordat u het ROSS. Op de hoogte stelt. We noemen dit een tussen stop. Bent u in tussentijd een opleiding in gespreide betaling aangegaan zal deze verder lopen. U zal u rechten van de opleiding behouden deze is drie jaar gelig na het inschrijven van de startdatum.

10. U bepaalt het tempo
Heeft u eens een periode geen tijd voor uw opleiding, dan hoeft u de overeenkomst niet te beëindigen. U gaat verder met studeren wanneer u dat uitkomt. (Verlenging van uw studieduur). Zo vaak u wilt, mag u uw studietempo van bijvoorbeeld 4 lessen per maand wijzigen. Een klein berichtje aan het ROSS volstaat.

11. Zekerheid van niet veranderend lesgeld
Het actuele lesgeld vindt u op onze website en op de lesgeldbijlage. U lesgeld blijft gedurende de looptijd van de opleiding gelijk. Als de cursist niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan ROSS. De toezending van het cursusmateriaal en studiebegeleiding onderbreken tot de betalingsachterstand is ingelopen. Indien ROSS een incassoprocedure start, wordt onmiddellijk het totale cursusgeld (inclusief nog niet gefactureerde termijnen) opeisbaar. Het te incasseren cursusgeld wordt verhoogd met incassokosten, conform van de Wet Internationaal-Nationaal.