Kundalini Trillingen

Kundalini Trillingen

Plotselinge Kundalini Trillingen. Een goede manier om kundalini te scheiden van andere oorzaken is de symptomen categoriseren. Je bent dan meer in staat om zicht te behouden je gaat meer gestructureerd te werk. Je symptomen classificeren heeft in ieder geval als voordeel dat je de juiste professionele hulp kunt inschakelen. 

Sommige trilling verschijnselen zijn al eerder vermeldt zoals in onze blog. De genoemde symptomen hebben bovendien specifiek betrekking op een spontaan of juist een onverwacht ontwaken van kundalini . De trilling!!!

Zoals, Pranische bewegingen: de plotseling stomende prana, of levenskracht, stuit soms op fysiologische blokkades. Dat kan onwillekeurige bewegingen zoals trillingen en spiertrekking tot gevolg hebben. Als de blokkades worden doorbroken, kunnen verborgen herinneringen, emoties en trauma's naar boven komen. 

Zoals, Yogische fenomenen: Sommige mensen nemen yogahoudingen zoals asana' en mudra's aan die ze niet in dit leven geleerd hebben. Het is ook mogelijk dat iemand ineens Sanskriet gaat spreken, muziek of andere geluiden hoort, of een mantra reciteert. Het ademhaling patroon kan veranderen en de ademhaling kan zelfs enige tijd worden onderbroken. 

De fysiologische symptomen: onder invloed van kundalini kunnen er gifstoffen in het lichaam vrijkomen, wat hartklachten, hoofdpijn, rugpijn spijsverteringsklachten en problemen met echt zenuwstelsel kan veroorzaken. Mensen hebben daarnaast melding gemaakt van sensaties van branderigheid, gevoelige zintuigen, hyperactiviteit, hyperactiviteit, een wisselen libido en zelfs spontane orgasmen. Deze symptomen kunnen ene onregelmatig karakter hebben en ongevoelig zijn voor reguliere medische behandelingen.

De Psychische klachten: Spontane kundalini activiteit kan ons zelfbeeld en de illusie dat we los staan van het goddelijke aan het wankelen brengen. Het kan impulsieve reacties bevorderen en onze drijfveren veranderen bijvoorbeeld door een egotistische inslag om te buigen naar een spiritueel bewustzijn. Deze veranderingen kunnen verwarrend zijn en gepaard gaan met huilbuien en snel wisselende emoties van angst, schuldgevoel en depressie tot liefde, compassie en blijdschap. 

Als we het hebben over trillen en wat we waarnemen kunnen de grenzen over stijgen. We kunnen lichten, symbolen en entiteiten waarnemen of ons dingen herinneren uit een vorig leven. Ook het horen van stemmen, muziek of innerlijke geluiden behoort tot de mogelijkheden. Sommige mensen ruiken bepaalde geuren, terwijl andere zich niet meer gebonden voelen aan hun lichaam of zelfs uit het lichaam kunnen treden. Dit laatste mag echt alleen gebeuren onder begeleiding 1 op 1!!!!

Er kunnen met kundalini trillingen paranormale gaven worden geactiveerd zoals precognitie, telepathie, psychokinese, genezende gaven en het vermogen om aura's waar te kunnen nemen. 

Door de trillingen kunnen onze bewustzijnstoestand kan veranderen, waardoor we de eenheid binnen de realiteit vervaren. Dat kan gepaard gaan met nieuwe inzicht en een gevoel van sereniteit. De psychische gevolgen kunnen in sommige gevallen zo groot zijn dat er sprake lijkt te zijn van een psychose. 

Een plotselinge Kundalini activiteit kan de volgende symptomen veroorzaken.

Dit gebeurt in zes categorieën. Verschijnselen worden uitgebreid beschreven in de opleiding maar het spontaan activeren van kundalini zal je kunnen herkennen aan het volgende:

  1. Tijdens de yoga van verschillende yoga houdingen
  2. Fysiologische symptomen
  3. Psychische klachten veranderingen in je leven van wisselende emoties en angst depressie maar ook liefde kan het aanwakkeren.
  4. Waarnemingen zoals lichten, geuren, 
  5. Paranormale verschijnselen kan de kundalini doen activeren door spirituele groei en waarneming
  6. Bewustzijns kan vanuit eenheid veranderen zoals psychische gevolgen zoals psychose. Veel psychose wordt geen rekening met Kundalini gehouden dit heeft wel degelijk zijn aandacht nodig om de psychose te kunnen verhelpen. 


Spontane trillingen of andere kundalini symptomen zouden door verschillende artsen waargenomen moeten worden zoals, therapeuten, psychiaters, artsen die deze spirituele verschijnselen kunnen verhelpen. 

Het is belangrijk om wel te vertellen dat het opmerken dat spontane trillingen niets te maken heeft met normale kundalini activiteit zoals we leren in de yoga. De plotselinge uitbarsting van kundalini energie heeft de gevolgen van langdurige, en intensieve spirituele of contemplatieve activiteit, zoals ingrijpende gebeurtenis, dat kan een traumatisch ongeval of een bijna-doodervaring zijn. 

Het opwekken tijdens yoga of meditatie in de lessen zijn de trillen van kundalini volledig veilig.