Kundalini Religie

Kundalini Religie

Kundalini Yoga is geen religie. Kundalini Yoga is een heilige wetenschap. Het is heilig omdat, het handelt met de G.O.D "G" datgene wat genereert, "O" dat wat het is "D" organiseert dat zorgt voor vernietiging en healing. Het is wetenschappelijk omdat het een technologie biedt, een methode waarmee iedereen die het beoefent de goddelijke identiteit van binnen kan gaan voelen en ervaren. 

De manier waarop je ervoor kiest om G-O-D te aanbidden is voor jou een religie Kundalini Yoga vereist GELOOF. Als beoefenaars hoeven we ons niet aan een bepaald geloof te houden of zijn we verplicht religieuze rituelen zoals doopfeesten of bar mitswa na te leven. Er wordt ons niet gevraagd om in God te geloven, om georganiseerde erediensten bij te wonen of om specifieke gebeden te leren.


En toch is de, Patanjali's Yoga Sutra, een oude tekst waarnaar tegenwoordig veel wordt verwezen in de yogalessen, presenteert duidelijk een morele code voor yogi's om te volgen en schetst het pad naar een mystieke staat van verlichting, bekend als samadhi, of vereniging met het Goddelijke. De yogatraditie erkent ook het pad van bhakti yoga, de tak van yoga waarvan de aanhangers zich wijden aan een persoonlijke vorm van God. Haar praktijken omvatten het zingen naar de goden, het opzetten van altaren en zelfs het bidden.